Pečujte o sebe i v době koronaviru

Níže je ke shlédnutí krátké video za účelem podpořit zodpovědnost pacientek k pravidelným gynekologickým prohlídkám. Následky podcenění pravidelných návštěv u gynekologů, a tím i včasného záchytu onemocnění, mohou mít dalekosáhlejší důsledky na jejich zdraví než samotný průběh onemocnění COVID-19.

Garantem videa je Sdružení soukromých gynekologů.

Kliknutím na obrázek spustíte video.